Hoe zo’n klein bandje zoveel leed kan geven.

Geschreven door Rogier Hoogerwerf, fysiotherapeut bij Fysiotherapie Hofstra.

Cijfers

Jaarlijks lopen veel sporters een voorstekruisbandblessure (VKB) op. Alleen in de voetbalsport zijn dit er al zo’n 4000 per jaar. Waar veel blessures vaker voorkomen bij ouderen, is de VKB-scheur (of ruptuur) het meest voorkomend bij jonge sporters tussen 15-40 jaar. Sporten met veel wenden en keren, zoals voetbal, handbal maar ook skiën, zijn het meest risicovol. Lichamelijk contact is niet altijd een directe oorzaak, ongeveer 70% van de VKB-scheuringen vindt plaats zonder contact met een ander of met een object. Jaarlijks worden er meer dan 9000 VKB-reconstructies (hersteloperaties) uitgevoerd. Slechts 2 op de 3 sporters keert na zo’n operatie weer terug op het oude sportniveau.

Moet zo’n operatie altijd worden uitgevoerd? Wat kan je het best doen nadat je een VKB-blessure hebt opgelopen? En hoe maak je een weloverwogen beslissing of je geopereerd wilt worden? Op deze vragen probeer ik in deze serie blogs antwoord te geven.

Ontstaan en diagnose

Bij het ontstaan van een VKB-blessure is er vaak sprake van een ongecontroleerde beweging van het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen. Meestal gebeurt het met een beweging die al ontelbaar vaak is uitgevoerd! Een klein moment van onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben. Meestal hoor je een knappend of scheurend geluid, waarbij het voelt alsof onderbeen en bovenbeen loskomen van elkaar. De knie zwelt meestal binnen een dagdeel flink op. Wanneer deze gloeiend warm en rood is, is de kans groot dat er bloed in de knie zit. Bloed in de knie betekent dat er een zeer grote kans is op VKB-scheuring. Laat als je een vermoeden hebt op VKB-scheuring je knie door een specialist onderzoeken! Dit kan een sportfysiotherapeut zijn, of bij voorkeur een orthopeed. Gemiddeld ziet een sporter 5 behandelaars in een tijdspanne van 6 maanden voordat de juiste diagnose wordt gesteld! Hoe eerder de juiste diagnose gesteld is, hoe beter je een beslissing kan nemen over je sportieve toekomst. Houd er rekening mee dat beslissingen over de knie, en een juiste beoordeling van de opgelopen schade, pas plaats kan vinden als het gewricht ‘rustig’ is. De huidige stand van de wetenschap raadt hiernaast aan om eerst 3 maanden fysiotherapie en training te ondergaan, voor een juist beeld geschetst kan worden van de belastbaarheid van de knie. Dit geldt voor zowel het dagelijks leven, als de sportbelastbaarheid.

Zorg dus dat je vóór het nemen van een beslissing over je knieblessure, je een team van experts hebt geraadpleegd. Zorg dat zij weten wat belangrijk voor jou is, wat je weer met je knie wil doen. Laat je adviseren over het beloop, over de planning en timing van de operatie, en de voors- en tegens van de verschillende trajecten. Hierover lees je meer in de volgende blog.

Heb je over bovenstaande blog vragen, of wil je je laten adviseren na het oplopen van een knieblessure? Schroom dan niet om contact op te nemen met de knie-experts van fysiotherapie Hofstra in Schiedam of Maassluis.