Knieartrose is een medische benaming voor slijtage van de knie. Het is een aandoening waarbij het kraakbeen van het kniegewricht is aangedaan. In 2019 waren er naar schatting bijna 1.5 miljoen mensen in Nederland met artrose, waarvan de meeste mensen (ongeveer 700 duizend) gediagnosticeerd met artrose in de knie. In dit artikel bespreken we hoe wij bij Hofstra Fysiotherapie u kunnen helpen bij slijtage aan de knie.

Het kniegewricht

Het kniegewricht wordt gevormd door het bovenbeen, het scheenbeen, het kuitbeen en de knieschijf. Tussen de botdelen zit een laagje kraakbeen. Dit laagje kraakbeen zorgt voor de demping van krachten en voor flexibiliteit van het gewricht.

Wat is knieartrose?

Bij artrose is er sprake van een verstoring van opbouw en afbouw van het kraakbeen. Door een vermindering van het kraakbeen zal uiteindelijk bot-op-bot contact ontstaan wat zorgt voor de kenmerkende pijnklachten en stijfheid van het kniegewricht.

Hoe ontstaat knieartrose

Hoe ontstaat knieartrose?

Er zijn veel verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van knieartrose. De belangrijkste hebben wij even op een rijtje gezet voor u:

Allereerst leeftijd: naarmate we ouder worden neemt de kans op symptomatische artrose toe. Vaak wordt er een scherpe toename gezien vanaf het 50e levensjaar. Geslacht is ook een risicofactor: ongeveer 65% van die 1.5 miljoen mensen met artrose is vrouw.

Naast leeftijd en geslacht speelt leefstijl ook een rol. Wanneer u kampt met overgewicht of obesitas verhoogt dit de kans op knieartrose. Er komt dan simpelweg meer druk op het kniegewricht te staan waardoor het kraakbeen kan worden aangetast. Specifieke beroepen waarbij je veel moet tillen, knielen, hurken en springen of bij high impact sporten is de kans op knieartrose ook groter.

Ook door aangeboren of aangegroeide aandoeningen, zoals een standsafwijking (bijvoorbeeld X of O benen), wordt het kniegewricht onnatuurlijk belast, wat de kans op knieartrose verhoogt.

Wat zijn de symptomen bij knieartrose?

Uiteraard verschillen de klachten van persoon tot persoon, maar over het algemeen zijn er een paar klachten die veelvuldig voorkomen bij artrose aan de knie:

Pijn
Pijn is een veelvoorkomend symptoom bij knieartrose. We zien vaak dat mensen inactiever worden vanwege de pijn. Inactiviteit kan ervoor zorgen dat het gewricht minder wordt gebruikt, waardoor de spieren verzwakken.

(Start)stijfheid
Naast pijn is stijfheid een van de meest voorkomende symptomen. Stijfheid van het kniegewricht zorgt er vaak voor dat de knie minder goed kan strekken en buigen, waardoor alledaagse bewegingen, zoals lopen, worden bemoeilijkt. Deze stijfheid neemt gewoonlijk gedurende de dag af naarmate de knie meer wordt bewogen.

Instabiliteitsklachten
Knieartrose gaat vaak gepaard met instabiliteit van de knie. Vaak beschrijven mensen dit als het gevoel dat ze door de knie zakken. Dit komt vaak door pijn of een gebrek aan spierkracht.

Behandeling van knieartrose

Kraakbeen bevat geen zenuwvezels of bloedvaten, waardoor de ervaren pijn niet afkomstig is uit het kraakbeen, maar vanuit omringende structuren die zijn aangedaan. Doordat er geen bloedvaten aanwezig zijn, is het herstel van kraakbeen ook heel moeilijk. De behandeling voor knieartrose richt zich dan ook vaak op het beschermen van het kraakbeen dat er nog wél is en het voorkomen van nog meer slijtage. Er zijn drie soorten behandelingen die over het algemeen gebruikt worden bij knieartrose:

Conservatief
Slijtage aan de knie is een onomkeerbaar proces. Door fysiotherapie kunnen de klachten wel worden verminderd en kan erger worden voorkomen. Een conservatieve behandelingsmethode bestaat voornamelijk uit oefentherapie. U gaat dan zelf aan de slag met de fysiotherapeut om de kracht van omringende spieren te trainen, zodat het gewricht meer kan worden ontlast en klachten zullen afnemen. Vaak wordt een conservatieve behandeling gecombineerd met medicatie om de ergste pijn te laten afnemen.

Operatieve ingreep
Bij ernstige slijtage aan de knie, wanneer de pijn of de bewegingsbeperking te groot wordt en oefentherapie niet voldoende is, kan uw behandelend arts besluiten om een knieprothese te plaatsen.

Rol van de fysiotherapeut bij knieartrose

Onze fysiotherapeuten bij Fysiotherapie Hofstra zullen aan de hand van een persoonlijk behandelplan ervoor zorgen dat de kracht in de knieën terugkomt en de slijtage aan de aangedane knie beperkt blijft. Bovendien kunnen onze fysiotherapeuten u helpen bij het terugwinnen van het vertrouwen in uw lichaam, waardoor u weer meer in beweging durft te komen.

Mocht u symptomen herkennen of een keer een specialist naar u knie willen laten kijken? Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!